Assessment and reporting system

Forgot your password?

Green Destinations Principles

Slovenia Green v sodelovanju z Green Destinations s prilagojenim in interaktivnim orodjem pomaga ambicioznim destinacijam dvigniti kakovost, trajnost in trženjsko podobo. Sledimo trem načelom:

  1. Misli globalno, ukrepaj lokalno.
  2. Močno lokalno gospodarstvo.
  3. Preglednost in promocija.


Page generated in 0.0538 seconds.